رسانه همگانی

من در طول این سال ها در باره مسائل مختلف با رسانه های سوئدی و بین المللی مصاحبه کرده ام و یا از من نام برده اند. اکثر این نوشتارها در رسانه های سوئدی هستند و لیست کامل آنها دربخش سوئدی این سایت موجود است. در اینجا اما بخشی از نوشتارها و یا گفتگوها با من در رسانه های فارسی زبان را میتوانید مشاهده فرمائید.

2017

پر مخاطب ترین کنشگران ایرانی تبار سوئد در تارنماهای خود چه می نویسند
استکهلمیان

2012

پخش اذان از مسجدی در استکهلم
رادیو سوئد
برای اولین بار در سوئد: صدور اجازه پخش اذان از مناره مسجد
استکهلمیان

2008

اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی
رادیو سوئد

2007

سالگرد ۱۸ تیر
رادیو سوئد
ارسال "دست پلاستیکی" از سوی گروه اپوزیسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد
استکهلمیان
اعتراض بدنبال مصاحبه پروفسور هانس روسلینگ با رادئو سوئد
استکهلمیان
اردوان خوشنود و احداث "اعتراض شیر و خورشید"
استکهلمیان
گفتگو پیرامون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، منوچهر متکی
رادیو شراره ها

2005

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیر بلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد
استکهلمیان