List

در تاریخ 21 اکتبر 2018 میلادی، مطلبی در روزنامه سوئدی «سیدسونسکان» به چاپ رساندم که در آن، به عنوان یک جرمشناس در دانشگاه مالمو، در مورد تیراندازی در کشور سوئد و بخصوص شهر مالمو نوشتم. در این مطلب به این مهم پرداختم که هرچند تیراندازی مشکل بزرگی در سوئد و مالمو است، و سالانه در مالمو بسیاری کشته میشوند، مقدار تیراندازی ها در این شهر رو به رکود است و یکی از دلایل آن سخت تر شدن قوانین این کشور است. (بیشتر…)