List

یک ایرانی در گوتنبرگ دستگیر شده است که مظنون به آماده شدن برای قتل ایرانیان تبعیدی در دانمارک بوده است. اردوان خوشنود، جرم شناس در دانشگاه مالمو، در مطلبی در روزنامه بزرگ «سونسکا داگبلادت» مینویسد: مهمترین سوال این است که آیا مرد دستگیر شده با سفارتخانه های ایران در دانمارک، نروژ و یا سوئد ارتباط داشته است یا نه، و خواهان آن شد که اقدامات رژیم ایران در کشور سوئد باید زیر ذره بین قرار گیرد.

لینک به مطلب: https://www.svd.se/irans-agerande-i-sverige-behover-kartlaggas