اردوان خوشنود

متولد ایران. بزرگ شده در نروژ و سوئد. من یک پزشک و یک جرم شناسم  و همچنین دارای مدارک دانشگاهی در تجزیه و تحلیل اطلاعاتی و علوم سیاسی هستم.

نام من اردوان خوشنود است و در آوریل سال 1982 میلادی در تهران زاده شده ام. هنگامی که به دنیا آمدم، نزدیک به سه سال بود که ایران شاهد دگرگونی ای بود که انقلاب اسلامی نام گرفت و حکومت اسلامی آن را از مشروطه پادشاهی مدرن به جمهوری اسلامی و یک حکومت دینی تبدیل کرد. دو سال پیش از زاده شدنم، جنگی بی رحمانه و ویرانگر بین ایران و عراق آغاز شده بود و پیشبینی نمیشد که این جنگ برای هشت سال ادامه خواهد داشت.

در اواسط دهه 80 میلادی، من و برادر کوچکم، همراه با مادرمان، ایران را ترک کردیم و به پدرمان در نروژ پیوستیم. تا سال 1999 میلادی در نروژ بسر بردیم و پس از آن تاریخ، به شهر مالمو در سوئد کوچ کردیم.

تازه ترین نوشتارها

آخرین رسانه