Om mig

Jag avslutade mina läkarstudier vid Lunds Universitet 2011, och är numera specialistläkare i Akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Sedan november 2017 är jag även Doktor i Medicinska Vetenskaper (PhD). Mitt forskningsfokus är Akut Koronart Syndrom samt trauma. Sedan november 2018 är jag även postdoktoral forskare vid Lunds Universitet.

Maj 2014 tog jag en masterexamen i Kriminologi från Malmö Universitet, där jag idag är aktiv som kriminolog och forskar inom profilering, kriminalunderrättelse samt grova våldsbrott.

Mitt intresse för politik och samhällsfrågor fick mig att påbörja studier inom Underrättelseanalys vid Lunds Universitet under handledarskap av Professor Wilhelm Agrell. År 2015 tog jag en kandidatexamen i Underrättelseanalys. År 2018 tog jag en magisterexamen i Statsvetenskap vid Malmö Universitet.

Inom både underrättelseanalys och statsvetenskap är mitt fokus främst säkerhetsstudier, Iran och Irans underrättelsetjänst.

Utbildning

 • Postdoktoral forskare 2018

  Medicinska Vetenskaper

  Lunds Universitet

 • Magisterexamen 2018

  Statsvetenskap

  Malmö Universitet

 • Doktorexamen 2017

  Klinisk Medicin med inriktning Akjutsjukvård

  Lunds Universitet

 • Kandidatexamen 2015

  Underrättelseanalys

  Lunds Universitet

 • Masterexamen 2014

  Kriminologi

  Malmö Universitet

 • Fristående kurs 2016

  Terrorism and Counterterrorism

  Georgetown University

 • Läkarexamen 2011

  Läkarexamen

  Lunds Universitet

 • Fristående kurs 2006

  Humanbiologi: Fördjupningskurs

  Lunds Universitet

Arbetsliv

 • nuv.2018

  Lärare

  Lunds Universitet. Föreläsare på specialistsjuksköterskeprogrammet, Akutsjukvård.

 • nuv.2017

  Lärare

  Malmö Universitet. Föreläsare på det internationella mastersprogrammet i Kriminologi.

 • nuv.2014

  Lärare

  Lunds Universitet. Föreläsare på läkarprogrammet.

 • nuv.2014

  Lärare

  Lunds Universitet. Föreläsare på Sjuksköterskeprogrammet.

 • 20192014

  ST-läkare

  Region Skåne. ST i Akutsjukvård vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

 • 20142012

  AT-läkare

  Region Skåne. Forskar-AT vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

 • 20122011

  Underläkare

  Region Skåne. Underläkare vid Akutkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

 • 20112011

  Underläkare

  Region Skåne. Underläkare vid Rättspykiatriska kliniken i Malmö.

 • 20102010

  Underläkare

  Region Skåne. Underläkare vid Rättspykiatriska kliniken i Malmö.

Doktorsavhandling

Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

Stipendier och utmärkelser

 • 2016
  Bästa vetenskapliga arbete
  Svensk förening för akjutsjukvård • Stockholm

  Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2016 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2016 gick till mig. Juryn bestod av svenska och internationella läkare.

 • 2016
  Nomination till årets artikel
  Läkartidningen • Stockholm

  Artikeln ”ABC om Yrsel på akuten”, där bland annat jag var med som författare, nominerades till årets artikel i Läkartidningen 2015 i kategorin Medicinens ABC.

 • 2015
  Bästa vetenskapliga arbete
  Svensk förening för akjutsjukvård • Stockholm

  Årligen delar Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2015 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Stockholm. Bland flertalet inskickade abstracts var det tre som valdes ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2015 gick till mig. Juryn bestod av svenska läkare.

 • 2011
  Bästa vetenskapliga arbete
  Svensk förening för akjutsjukvård • Helsingborg

  Årligen delar Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) ut ett pris för bästa vetenskapliga arbete. Under år 2011 arrangerade SWESEM sin årliga kongress i Helsingborg. Bland flertalet inskickade abstracts var det 17 som valdes ut och presenterades som posters på årsmötet. Av dessa valdes sju av de bästa ut för att presenteras muntligt. Därefter valdes en vinnare baserat på ett antal olika kriterier. Priset för bästa vetenskapliga arbete 2011, en två veckors auskultationsresa till Kings County Hospital i Brooklyn, New York, gick till mig. Juryn bestod av svenska läkare.

 • 2008
  Stipendium
  Medicinska fakulteten • Lunds universitet

  Under sommaren 2008 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Projektet gick ut på att kunna hitta eventuella skillnader mellan män och kvinnor vad gäller symptom, förändringar på EKG och skillnad i sökmönster vad gäller Akut Koronart Syndrom. I projektet ingick mer än 5000 patienter som sökt akutmottagningen vid Lunds Universitetssjukhus med bröstsmärta under år 2006.

 • 2007
  Stipendium
  Medicinska fakulteten • Lunds universitet

  Under sommaren 2007 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Projektet gick ut på att bygga upp en klinisk databas för patienter som fått diagnosen Akut Koronart Syndrom och med hjälp av databasen hitta prestanda av hjärtskademarkörer, blodprov, EKG och anamnes.

 • 2006
  Stipendium
  Medicinska fakulteten • Lunds universitet

  Under sommaren 2006 tilldelades jag ett stipendium för att bedriva forskning vid verksamhetsområdet för Akutsjukvård, vid Lunds Universitetssjukhus. Forskningsprojektet handlade om Prehospitalt triageprocess, då en korrekt och snabb triagering och behandling av patienter med misstänkt Akut Koronart Syndrom är av stor betydelse för den enskilde patientens prognos.